BÍ QUYẾT LÀM VIỆC KHÓ

Posted by

BÍ QUYẾT LÀM VIỆC KHÓ
1. Kiên nhẫn luyện tập
2. Chọn người dẫn lối, động viên, thúc ép, đe doạ
3. Tự tạo động lực để tiến lên (Big WHY)
4. Cầu thị và sẵn lòng học hỏi
5. Lỳ đòn và có tinh thần “Càng thua càng đánh”
6. Chơi với những thằng lỳ đòn để học tinh thần lỳ đòn
7. Block ngay những thằng thông minh nhưng hay nói “Mày đéo làm được đâu”
8. Xác lập tư duy rằng: Việc khó phải luyện 3 năm (10,000 giờ)
Sau khi luyện xong, việc khó bỗng biến thành dễ.
ST
See Translation