“Bát nước hất đi

Posted by

“Bát nước hất đi, có lấy lại được?”
Tôi search Google cụm từ “bát nước hất đi” và ra được bài viết rất hay này.
“Người ta nói, bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được, thế mà cuối cùng, chị lại thấm nó lên và vắt vào cốc. Chị đã đưa tay ra đón lấy cái mình đã gạt bỏ và một lần nữa, chị lại hạnh phúc như ngày nào, cái ngày đầu tiên chị gặp anh, yêu anh rồi cưới anh”…
Tôi nghĩ:
– Ai cũng có những lúc nóng giận, vì lỗi đối xử của người khác
– Ai cũng có những lúc quyết định vội vã, vì đang nóng giận
– Ai cũng có những lúc hất bát nước và bỏ đi, vì tưởng rằng đã đến ngưỡng
……………………..
Tất cả những việc đó, đều có thể làm lại được, nếu mình quyết tâm và thực lòng.
Mong lắm, những người bạn lớn của tôi cứ ngồi đó cho Quan Trac Anh và tôi vắt bước bỏ vào cốc nhé. Từ từ bát nước sẽ đầy hơn xưa!
LMC
** Có vài bạn vào lý luận: “Nước dơ rồi cần lọc”. Có thể bạn đúng cũng có thể sai. Tôi kg tranh luận.
Nhưng tôi đang tin vào điều tôi nói. Bạn kg tin thì cứ về trang mình mà viết nhé.
FB của tôi nên đôi khi tôi xoá còm trái chiều, vì tôi kg có thời gian và cũng kg muốn tranh luận.