Bạn cấp 2 của phương

Posted by

Bạn cấp 2 của phương … bảo làm ctv mà hắn nhập luôn
Cứ nhập từ từ cũng được .. Cơ bản là tao thích cái cách làm việc đó m ạ …
~~~> Son còn ăn được và còn được cấp phép lưu hành toàn quốc thì cứ vô tư đi …
~~~> Có hẳn cả phiếu bảo hành 10trieu khi phát hiện trong son có chất độc hại nha…..mà độ lì với mướt thì dùng sẽ thấy ko phí tiền chút nào cả
~~~> Đấy kd thì phải máu chứ nhỉ
Vũ Hạnh ai ở bình giang – hải dương quê tớ muốn dùng son cứ ới bạn ấy nha