Bác # đã có kinh nghiệm làm thất thoát vài nghìn tỷ rồi

Posted by

Bác # đã có kinh nghiệm làm thất thoát vài nghìn tỷ rồi. Giờ đưa về làm phó ban Kinh tế Trung ương là quá hợp lý.
Đưa người khác chưa có kinh nghiệm về làm, chẳng may họ lại làm thất thoát vài chục nghìn tỷ thì sao.
Hy vọng bác # rút được kinh nghiệm, giảm xuống thất thoát vài trăm tỷ thôi là đỡ lắm rồi.
Ấy là em nghĩ vu vơ vậy thôi chứ chắc chả đúng đâu.