Ai muốn mờ nám tàn nhanh đại loại là những vết đồi mồi trên da

Posted by

Ai muốn mờ nám tàn nhanh đại loại là những vết đồi mồi trên da
,mụn . Chấm (.) e bày cho
Thề là hiệu quả sau 1 tuần , nh phải chăm chỉ,
E k buôn bán ci đây cả , e làm cho cị e dùng ok thì chia sẻ thôi