Ai đi qua xin 1 chấm và chia sẻ giúp mình khỏi trôi bài

Posted by

Ai đi qua xin 1 chấm và chia sẻ giúp mình khỏi trôi bài.Tốt nhất ra đầu thú đi con chó để dc khoan hồng. Con chó này mặc áo đồng phục cty pramas đại đồng tiên sơn bắc ninh. Hoặc cố tình mặc áo đó để ngụy trang đánh lạc hướng. Nó đã ăn cắp chiếc xe 99-L5.5445 sirius vành đúc màu đen của mình. Mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp mình để công an họ tìm ra con chó này. Camera rõ mặt con chó đến từng nốt mụn .