10 người gặp thì cả 11 người bảo câu : Sao dạo này nhìn gầy

Posted by

10 người gặp thì cả 11 người bảo câu : Sao dạo này nhìn gầy, già, xấu, tàn tạ thế. Nói thật 2 ngày nghỉ em còn chạy đơn nhiều hơn cả ngày thường
Mưa cũng như nắng 40 độ khách giục : chị ơi, em ơi mang ngay hàng cho c nhé đang cần thế là lại hùng hục phi xe như con châu phi ngoài đường
Ai giúp e cải thiện sắc đẹp hộ cái