CAI LẬY “ĐẠI CÁO” BÌNH DÂN (phần I )

Posted by

CAI LẬY “ĐẠI CÁO” BÌNH DÂN (phần I )
“Việc nhân nghĩa…”- Xây lộ, cốt để Dân đi!
BOT trái luật “trước lo trừ bạo”!
Như Quốc Lộ Một ta từ trước,
Vốn xây từ thời Pháp thuộc đã lâu,
Chiến tranh dù có cách chia
Nhưng quốc lộ luôn được các chính quyền trực tiếp bỏ tiền nâng cấp!
Từ thời Toàn quyền Đông dương Doumer, đến các Chính quyền Diệm, Thiệu ;
Cùng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ; Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam
“Mỗi bên hùng cứ…” quốc lộ nhiều phương,
Tuy chế độ chính trị đối nghịch nhau
Song, QUỐC LỘ MỘT VẪN KHÔNG CẦN “BOT” TỒN TẠI!!!
Vừa rồi:
Lại có nhiều chuyện động trời:
Bọn “tham quan” cấu kết với lũ bất lương,
Lợi dụng “Xã hội hóa giao thông” để ăn chia tiền dự án xây đường,
“Làm trong nước lòng Dân oán hận”!
“Quân cuồng” tham đua nhau lập trạm:
Từ Bến Thủy – Thành Vinh;
Lương Sơn- Hòa Bình;
Thanh Nê – Thái Bình ;
Hạc Trì Phú Thọ…
Nay, thêm trạm Cai Lậy – Tiền Giang
Của một nhóm lợi ích không đàng hoàng…
“Nướng dân đen trên…” BOT “hung tàn”
“Vùi…” công lý trong các hồ sơ dự án!!!
“Dối Nước, lừa Dân đủ muôn ngàn kế”…
“Bại nhân nghĩa…” nát bấy những mặt đường…
Dân bị ép đóng tiền, dù không qua đường tránh???
“Bẩy” BOT nơi nơi cạm đặt
Để “vét” cho sạch “túi rách” của Dân(!)???
“Độc thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội!!!
“Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”
“Lẽ nào” giới tài xế chúng ta “dung tha”?
Lẽ nào Chính phủ lặng im vậy hả???
(CÒN TIẾP PHẦN 2… GIỜ TA BẬN ĐI ĐỔI TIỀN LẺ CHO CÁC BÁC TÀI, HAHAHA!!!!)
P/s: Copi từ FB Lâm Quang Tèo.